• CFGS Mecatrònica
  • Fundació Eduard Soler
  • CFGS Disseny Programació Industrial
  • Monument Eduard Soler

Fundació Eduard Soler

L'any 1996 el Sr. Eduard Soler va crear la fundació que porta el seu nom.
La Fundació s’ha dotat dels instruments necessaris per dur a terme aquesta tasca amb les suficients garanties d’èxit.

Formació

Formació de tècnics a través de la formació inicial, per a l'ocupació i a mida per a les empreses, a l’Escola.

Emprenedoria

La Fundació Eduard Soler ha estat desenvolupant una tasca reconeguda àmpliament de suport a l’emprenedoria.

Serveis tecnològics

Els Serveis Tecnològics són una eina creada per donar suport a les empreses del nostre entorn que volen innovar.

La FES ofereix

Els nostres partners

  • Generalitat
    UVIC