CFGS Robòtica, Automatització i Mecatrònica (DOBLE TITULACIÓ DUAL)

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica en FP Dual està orientat a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques  en sistemes industrials i configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials. El CFGS combina l’estudi de la tecnologia mecànica, l’electrònica, els sistemes de control i la informàtica i les comunicacions industrials, de manera integrada, per donar resposta a les necessitats de la indústria 4.0. També s’aprofundeix en la planificació, la supervisió, la posada en marxa, el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics, seguint els protocols de qualitat, seguretat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.  El món de la indústria necessita professionals capaços de respondre a les exigències d’un món connectat i en constant canvi. Estudiant aquest cicle aprendràs una de les professions amb més futur.

Titulacions
Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial

Consulta aquí el díptic informatiu

Competències
Seràs capaç de configurar instal·lacions i sistemes automàtics, d'acord amb les especificacions
Seràs capaç d'elaborar els programes de control, d'acord amb les característiques funcionals de la instal·lació
Seràs capaç de configurar els equips, desenvolupant programes de gestió i control de xarxes de comunicació
Seràs capaç d'elaborar pressupostos d'instal·lacions automàtiques, optimitzant els aspectes econòmics en funció dels requeriments tècnics
Seràs capaç de definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a la posada en marxa d'instal·lacions automàtiques
Seràs capaç de gestionar el subministrament i l’emmagatzemament de materials i d’equips, definint la logística i controlant les existències
Seràs capaç de programar, mantenir i reparar els sistemes mecatrònics
Seràs capaç d'elaborar plànols i esquemes d’instal·lacions i sistemes automàtics amb les eines informàtiques de disseny
Seràs capaç d'organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge i aportant solucions
Seràs capaç de crear i portar a terme la gestió bàsica de funcionament d'una petita empresa

Dades d'interès
Doble titulació
Itinerari formatiu amb una durada de 3 anys
Horari lectiu de tarda
Formació Dual Remunerada - Estudia i treballa
Idioma d'impartició en català
Realització a les instal·lacions de la FES, a Ripoll
Classes pràctiques amb equipament industrial
Grups reduïts. Assessorament personalitzat
Una part de la formació és finançada per la Fundació
Disposem d'habitatges per estudiants
Possibilitat d'acollir-se al programa Erasmus +
Centre preparador Cambridge School
Alta inserció laboral
Accés directe a grau universitari
Consulta el nostre programa de beques

Generalitat Erasmus +

Aquests són els mòduls que cursaràs en el CFGS en Robòtica, Automatització i Mecatrònica:

Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
Sistemes seqüencials programables
Sistemes de mesura i regulació
Sistemes de potència
Robòtica industrial
Comunicacions industrials
Integració de sistemes d’automatització industrial
Informàtica industrial
Documentació tècnica
Sistemes programables avançats
Sistemes mecànics
Elements de màquines
Processos de fabricació
Representació gràfica de sistemes mecatrònics
Configuració de sistemes mecatrònics
Processos i gestió de manteniment i qualitat
Simulació de sistemes mecatrònics
Projecte d’automatització i robòtica industrial
Projecte de mecatrònica industrial
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior (CFGS) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
Haver superat el curs o la prova específica per a l'accés als CFGS (CAS)
Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
Tenir 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) del mateix grup d'itineraris


Aquí trobaràs les principals sortides professionals a les quals tindràs accés amb l'estudi d'aquest cicle:

Cap d’equip de supervisió i muntatge de sistemes automatitzats i d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
Cap d’equip de manteniment de sistemes automatitzats i d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
Cap de manteniment mecànic
Cap de manteniment elèctric
Cap d’equip de taller electromecànic
Tècnic/a en organització del manteniment de sistemes d’automatització industrial
Tècnic/a en planificació i programació del manteniment industrial
Tècnic/a en departaments de I+D+i
Programador/a-controlador/a de robots industrials
Projectista de sistemes de control, mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
Tècnic/a en preparació i calibratge de màquines i equips de producció automàtica
Dissenyador/a de circuits i de sistemes integrats d'automatització industrial

Sol·licita Informació