CIEM

La vinculació de la fundació amb el món de l’emprenedoria s’articula també a través del Centre d’Iniciatives del Metall (CIEM).

El balanç dels programes d’emprenedoria del CIEM compta amb més d’una seixantena d’empreses creades, més de dos-cents llocs de treball i una inversió total induïda de 2,5 milions d’euros.

La Fundació diagnostica que la majoria d’aquestes empreses no són del sector metall-mecànic per la dificultat de superar les barreres d’entrada en forma de costos fixos i d’amortització d’actius. És per aquest motiu que s’està estudiant dur a terme un projecte de posada en funcionament i disponibilitat dels emprenedors d’una infraestructura bàsica pensada especialment pel sector del metall.