Qualitat

La Fundació Eduard Soler contribueix en la creació de riquesa a través de les seves activitats: formació de persones i serveis a empreses. Per a orientar-se dinàmicament a la demanda, la FES disposa d'un equip de persones que comparteixen uns valors:

Responsabilitat per a fer un bon ús del llegat del Sr. Soler de manera que l'activitat sigui adequada a les demandes i sostenible al llarg del temps.

Honestedat per a poder bastir relacions de confiança a llarg termini entre organitzacions i persones.

Compromís per a oferir resultats per sobre de les expectatives interna i externament per ser un actiu valuós per a les altres organitzacions i persones.

Respecte per a fomentar la innovació, la creativitat i el talent com a motors per a les empreses que fomenten el seu èxit en les persones.

Perseverança en l'assoliment dels objectius, per difícils que siguin, i que ens hàgim marcat com a equip de treball al servei de persones i empreses.

A través d'aquests valors aconseguim integrar innovació i cultura emprenedora en persones i organitzacions perquè puguin contribuir al progrés i al benestar de la societat.

Política de Qualitat

La Fundació Eduard Soler disposa del Certificat UNE-EN ISO 9001 aplicable a serveis formatius en l'àmbit tecnològic i industrial: impartició de formació professional inicial, impartició de formació continua ocupacional, i disseny i impartició de formació continua oberta o in-company.