Normativa Legal

Política de Privacitat de Dades

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web és La Fundació Eduard Soler, amb domicili a Avinguda Eduard Soler, 1, 17500 Ripoll, Girona, CIF: G-17.496.985 inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, nº 1.076. Telèfon: +34 972 701131

Correu electrònic de contacte: info@fes.cat

Dades de l’autorització administrativa: 17007725

2.- PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:
2.1.1.- Identificació de responsables:
El responsable del tractament és La Fundació Eduard Soler amb les dades de contacte que consten a l’apart 1 d’aquest avís.
El delegat de protecció de dades és CIPDI. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic info@cipdi.com

2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

2.1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.
Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.
La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.1.2.2.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on La Fundació Eduard Soler disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web de La Fundació Eduard Soler o contactant amb el DPO.
El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Artículo 8
1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas oacordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés
histórico, científico o cultural relevante.
2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se
capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

2.1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:
El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.
Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

2.1.4.- Transferència internacional de dades.

Com a eina tecnològica l’escola pot fer servir sistemes de Google (G-Suite). El responsable del tractament ha signat un acord amb Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Pot obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de G-Suite pot visitar els següents enllaços:
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
També es poden fer servir sistemes de mailchimp. Pot obtenir més informació sobre les seves polítiques de privacitat als següent enllaços.
https://mailchimp.com/en/legal/

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

2.1.5.- Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.1.6.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a Avinguda Eduard Soler, 1, 17500 Ripoll, Girona, o bé, contactar per telèfon al info@fes.cat, o enviar un correu electrònic a l’adreça +34 972 701131 amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

2.1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

2.1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.2. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de La Fundació Eduard Soler que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

2.3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

2.4.- COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

La navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.
Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:
- Cookies d'anàlisi: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d'introduir millores.
- Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol · licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les "opcions" o "preferències" del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:
- Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
- Firefox: http://goo.gl/F5pHX
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

2.5. – US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc. 

3. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:
a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
d) La protecció de la joventut i de la infància.
e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic
que sigui susceptible de provocar danys.

Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.
En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3.3. ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a (...).
Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la sevac contrasenya. Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb (...).

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

5. RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La Fundació Eduard Soler pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a Ripoll.

Condicions generals de contractació

La contractació dels serveis acadèmics oferts per mitjà de la pàgina web www.fes.cat, titularitat de l’ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLÉS FUNDACIÓ PRIVADA EDUARD SOLER (en endavant, «FES»), significa l'acceptació de les següents condicions generals de la contractació (d'ara endavant, «les Condicions generals»). Aquestes condicions generals estan disponibles per als estudiants en llengua catalana.

I. Acceptació i disponibilitat de les Condicions generals

 Mitjançant l'acceptació de les Condicions generals manifesteu:

  • Que sou una persona major d'edat i amb la capacitat jurídica necessària per a contractar o, si escau, que disposeu de l'autorització del tutor legal per a fer-ho.
  • Que heu llegit, enteneu i accepteu les Condicions generals.

II. Objecte

 Les Condicions generals tenen per objecte la contractació dels serveis acadèmics oferts per la FES per mitjà de la seva pàgina web www.fes.cat.

 Les dades identificatives de la FES consten a l’avís legal.

III. Característiques del servei

La FES ofereix, per mitjà de la seva pàgina web, serveis d'ensenyament. La docència de les assignatures o programes formatius s'imparteix presencialment o en el seu Campus Virtual, d'acord amb una metodologia didàctica pròpia.

IV. Normes aplicables

 Les Condicions generals estan subjectes al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

V. Modificació de les Condicions generals

 La FES pot modificar las Condicions generals notificant-ho als estudiants amb l'antelació deguda a fi de millorar els serveis oferts per mitjà de www.fes.cat Mitjançant la modificació de les Condicions generals exposades a la pàgina web de la FES, s'entén que es compleix el deure de notificació. En tot cas, abans d'utilitzar els serveis oferts en la pàgina web, es recomana als estudiants  que consultin les Condicions generals.

 VI. Contractació i dret de desistiment

 El procés de contractació, és a dir, la formalització de la matriculació, es realitza en els terminis establerts segons el calendari acadèmic de la FES, així com per mitjà dels canals establerts per la FES per aquesta finalitat.

 Per poder-se matricular els estudiants han de complir amb els requisits que es preveuen per la seva matriculació segons el programa formatiu seleccionat. Els requisits de matriculació són els previstos a la normativa acadèmica de la FES. Una vegada completat el procés de matriculació l’estudiant rebrà una comunicació de la FES. No obstant, aquesta comunicació no significa que l’estudiant hagi estat acceptat, atès que això dependrà de que compleixi amb els requisits per ser admès segons el programa formatiu seleccionat, així com de la disponibilitat de places.

 La FES es reserva la potestat de poder anul·lar la docència de programes formatius per motiu de matriculació baixa. Si el programa formatiu s’anul·la per aquesta causa, es comunica a tots els estudiants matriculats perquè puguin optar entre, o bé, la devolució de l’import abonat en concepte de matrícula, o bé, la substitució per una altra programa formatiu. En aquest cas, si l’import de la matrícula es superior a l'import pagat inicialment, l’estudiant ha d’abonar la diferència i, viceversa, si l’import de la matrícula és inferior, la FES ha de retornar la diferència.

 Respecte al desistiment de la matrícula, respecte a les realitzades directament des de la pàgina web, s’estarà a la regulació específica, per els contractes a distància regulats al que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Respecte a les matriculacions presencials, s’estarà al que s’estableixi en cada cas concret segons el projecte educatiu elegit per l’estudiant.

 L'estudiant pot fer reclamacions, suggeriments o comentaris pels canals d'atenció a l'estudiant que la FES posa a la seva disposició.

VII. Pagament

 Tots els  programes formatius de la FES poden ser abonats per mitjà d’alguna de les formes i polítiques de pagament que s'indiquen a la pàgina web de la FES.

S'informa que l'ús fraudulent de targetes de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament per la causa que sigui donarà dret a la FES a rescindir la contractació del curs o programa adquirit, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

El fet de no pagar la matrícula, o algun dels seus fraccionaments, en els terminis de venciment establerts per a cada forma de pagament, pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, l’anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït, sense dret a cap reintegrament.

La FES exigeix, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol programa formatiu o curs acadèmic, i els interessos de demora corresponents, si escau.

La FES, com a subjecte obligat per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, informa que tota operació sospitosa de ser considerada de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme és comunicada sense dilació al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

VIII. Codis de descompte

En el cas dels estudiants que es matriculin a la FES aplicant un codi de descompte, hauran de complir els requisits exigits per la FES i que donen dret a la obtenció d’aquest benefici. La FES es reserva el dret a corroborar la concurrència d’aquests requisits i en cas de comprovar que aquests no es compleixen podrà anul·lar la matrícula o donar la opció a l’estudiant d’anul·lar-la o de pagar l’import total del programa formatiu sense el descompte.

IX. Ús del servei, responsabilitats i drets d’imatge.

La FES no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a la pàgina web, i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la indisponibilitat dels serveis per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. La FES no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no pot controlar.

A la pàgina web, la FES informa i fa difusió, no només dels seus programes formatius, si no també de les seves activitats que duu a terme. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, les persones que intervenen en les activitats esmentades .Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, amb l’acceptació de les presents Condicions també es presta el consentiment per:

  • poder publicar fotografies on apareguin l’estudiant i sigui clarament identificables.
  • ser publicat en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.

Per tant, es presta el consentiment per tal que la imatge de l’alumne pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per la Fes i publicades en la pàgina web de la FES, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per a revistes o publicacions de la FES, Presentacions digitals.

 X. Legislació aplicable i jurisdicció

A aquestes condicions generals i a les relacions jurídiques que es puguin derivar d'aplicar-les i interpretar-les, els és aplicable la llei espanyola.

Per a la interpretació i aplicació d'aquestes condicions generals de contractació, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de residència del consumidor i usuari.

XI. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que les parts hagin d'efectuar en relació amb les Condicions generals s'han de fer per escrit i s'entén que es fan degudament quan són lliurades en mà o bé enviades per correu ordinari al domicili de l'altra part o a la seva adreça de correu electrònic, o bé a qualsevol altre domicili o adreça de correu electrònic que cada part indiqui a l'altra a aquest efecte.

XII. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les Condicions generals és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta únicament aquesta disposició o la part de disposició que sigui nul·la o ineficaç, i subsisteixen les Condicions generals en tota la resta, de manera que aquesta disposició, o part de disposició, que en resulti afectada es té per no posada.