OBJECTIUS GENERAL:

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura tig per tal d’executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d’elements de caldereria, canonades i estructures metàl·liques.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

– Analitzar la documentació tècnica (plànols, esquemes, procediment de soldadura, etc.)
– Identificar els materials emprats en les soldadures, analitzant la seva composició i comportament.
– Analitzar els processos de soldadura identificant les seqüències, necessitats dels materials, equipaments i mitjà auxiliars.
– Conèixer el procés de preparació i manteniment de les màquines.
– Realitzar els processos de soldadura per fricció, electrogas, electroescoria, automàtica programable, robotitzada, làser, plasma. Fonaments. Tècnica operatòria.
– Realitzar el procés de soldadura TIG.

A QUI VA DIRIGIT?

Treballadors/es de Catalunya. Disponibilitat d’algunes places per persones en situació d’atur.

DATA DE REALITZACIÓ

Inici: 16 d’abril de 2024.

Finalització: 20 de juny de 2024.

HORARI

Dimarts i dijous de 17:30h a 20:30h

LLOC DE REALITZACIÓ

Instal·lacions de la Fundació Eduard Soler.

TITULACIÓ

Certificat d’aprofitament o assistència expedit pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.