CFGS Disseny i Programació Industrial (Doble titulació)

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Disseny i Programació Industrial et permet obtenir les titulacions oficials en Disseny en Fabricació Mecànica i de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica. En aquest CFGS apendràs a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d’equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que s’han de fabricar; assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. A més, apendràs a dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processament de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulverimetal·lúrgia. Avui la indústria és més tecnològica que mai i els avenços són constants. Estudiant Disseny i Programació Industrial aprendràs una de les professions amb més sortides laborals, que et permetrà adaptar-te a les necessitats del futur.

Titulacions
Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Competències
Seràs capaç d’elaborar documentació tècnica per fabricar els productes dissenyats
Seràs capaç de seleccionar els components i materials en funció dels requisits de fabricació
Seràs capaç de dibuixar els plànols segons les normes de dibuix industrial
Seràs capaç de planificar, programar i controlar la fabricació industrial
Seràs capaç de supervisar la programació i posada a punt de les màquines industrials
Seràs capaç d'organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge i aportant solucions
Seràs capaç de crear i gestionar una petita empresa

Dades d'interès
Doble titulació
Itinerari formatiu amb una durada de 3 anys
Horari lectiu de tarda
Formació Dual - Estudia i treballa
Idioma d'impartició en català
Realització a les instal·lacions de la FES, a Ripoll
Classes pràctiques amb equipament industrial
Grups reduïts
Una part de la formació és finançada per la Fundació
Disposem d'habitatges per estudiants
Possibilitat d'acollir-se al programa Erasmus +
Més d'un 95% d'inserció laboral *
Podràs accedir a la universitat sense fer cap prova d'accès


* Dades basades en recomptes històrics


Erasmus +

Aquests són els mòduls que cursaràs en el CFGS en Disseny i Programació Industrial:

Interpretació i representació gràfica
Definició processos mecanitzat, conformat i muntatge
Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
Execució de processos de fabricació
Materials
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals
Verificació de productes
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Mecanització per control numèric
Fabricació assistida per ordinador
Disseny de productes mecànics
Disseny d'estris de processament de xapa i estampació
Disseny de motlles per a productes polimèrics
Programació de la producció
Projecte de disseny de productes mecànics
Projecte de fabricació de productes mecànics

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior (CFGS) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
Haver superat el curs o la prova específica per a l'accés als CFGS (CAS)
Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
Tenir 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) del mateix grup d'itineraris


Aquí trobaràs les principals sortides professionals a les quals tindràs accés amb l'estudi d'aquest cicle:

Tècnic/a en mecànica
Encarregat/da d'instal·lacions de processament de metalls
Encarregat/da d'operadors de màquines per treballar metalls
Encarregat/da de muntadors
Programador/a de control numèric amb ordinador (CNC)
Programador/a de sistemes automatitzats en fabricació mecànica
Programador/a de la producció
Delineant projectista
Tècnic/a en disseny assistit per ordinador (CAD)
Tècnic/a en desenvolupament de productes, matrius, utillatges i motlles

Sol·licita Informació